• Danh từ

  ống rất nhỏ.
  (Từ cũ)

  xem mao mạch

  :thuốc dãn mao quản
  
  tắc mao quản
  kẽ hở li ti giữa các hạt đất
  nước mưa ngấm xuống đất theo các mao quản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X