• Tính từ

    (Khẩu ngữ) hay nói, và có gì, biết gì là nói ra ngay.
    Đồng nghĩa: mau mồm mau miệng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X