• Danh từ

    miếu (nói khái quát)
    tu sửa lại đình chùa, miếu mạo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X