• Động từ

  cho khỏi phải chịu, khỏi phải làm việc gì
  miễn thuế
  miễn không phải đóng học phí
  miễn đi nghĩa vụ quân sự
  hoặc p từ biểu thị ý yêu cầu một cách lịch sự đừng làm việc gì đó
  không phận sự miễn vào
  miễn hỏi
  miễn tham gia

  Kết từ

  (Khẩu ngữ) chỉ cần là, cốt là
  ít nhiều không quan trọng, miễn có là được
  Đồng nghĩa: miễn là, miễn sao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X