• Động từ

    tỏ thái độ khinh rẻ, coi thường người khác vì cho là thấp hèn
    lên giọng miệt thị

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X