• Động từ

  từ dùng để mở đầu lời nói hoặc tâu trình với vua chúa, để tỏ sự cung kính
  muôn tâu bệ hạ!
  muôn tâu chúa thượng!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X