• Tính từ

  muộn (nói khái quát; thường là về đường tình duyên, con cái)
  đường con cái muộn màng
  tình duyên muộn màng
  Đồng nghĩa: muộn mằn
  Trái nghĩa: sớm sủa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X