• Danh từ

  cây lấy gỗ cùng họ với thị, lá đơn mọc cách, hoa đơn tính màu vàng, gỗ thuộc loại quý, rất cứng, màu đen
  đũa làm bằng gỗ mun

  Tính từ

  có màu như màu gỗ mun
  mèo mun
  tóc mun
  Đồng nghĩa: đen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X