• Danh từ

  người trông nom và điều khiển voi hoặc ngựa
  nài voi

  Danh từ

  vòng dây bắt tréo hình số 8, lồng vào chân để trèo cây có thân hình cột như cau, dừa, cho khỏi tuột
  "Thương nhau chẳng đặng nhờ nhau, Khác chi con trẻ trèo cau đứt nài." (Cdao)

  Động từ

  xin, yêu cầu một cách thiết tha
  nài hoa ép liễu
  "Mối rằng: Đáng giá nghìn vàng, Rớp nhà nhờ lượng người thương dám nài!" (TKiều)
  Đồng nghĩa: nài nỉ, năn nỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X