• Danh từ

  (Phương ngữ) bọ nẹt.

  Danh từ

  sợi tơ thô, ươm lẫn tơ gốc với tơ nõn, dùng dệt vải
  quần nái đen

  Tính từ

  (súc vật) cái, nuôi để cho đẻ
  lợn nái
  ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng (tng)

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) súc vật nái (nói tắt)
  chọn một con để gây nái
  mua trâu lựa nái, mua gái lựa dòng (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X