• Động từ

  nhằm vào mà bắn liên tiếp
  súng nã đạn
  nã pháo vào đồn địch

  Động từ

  (Khẩu ngữ) đòi, lấy ở người khác cho bằng được
  nã thuế
  nã tiền của cha mẹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X