• Động từ

    nói rõ hết tình cảnh khó khăn để nài xin, thuyết phục
    nói khó mãi người ta mới cho vay

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X