• Tính từ

  có tính dễ nổi nóng, khó kiềm chế.
  Đồng nghĩa: nóng nảy
  Trái nghĩa: mát tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X