• Danh từ

  nghề làm ruộng
  nghề nông
  phát triển nông, lâm nghiệp
  người làm ruộng
  công nông liên minh
  con nhà nông

  Tính từ

  có khoảng cách từ miệng hoặc bề mặt xuống đáy ngắn hơn so với mức bình thường
  ao nông
  chậu nông lòng
  đường cày nông
  rễ mạ ăn nông
  Đồng nghĩa: cạn
  Trái nghĩa: sâu
  nông cạn (nói tắt)
  suy nghĩ còn nông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X