• Tính từ

  nông cạn, bồng bột, thiếu cân nhắc suy nghĩ trước khi hành động
  hành động nông nổi
  "Đàn ông nông nổi giếng khơi, Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu." (Cdao)
  Trái nghĩa: chín chắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X