• Động từ

  dựa vào sự giúp đỡ của người khác (nói khái quát)
  già yếu, phải nương nhờ vào con cái
  Đồng nghĩa: nương cậy, nương tựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X