• Danh từ

  (Văn chương) sông nước và núi non; thường dùng để chỉ đất nước, tổ quốc
  nước non tươi đẹp
  "Chung quanh những nước non người, Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu." (TKiều)
  Đồng nghĩa: non nước, non sông, núi sông

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) cái đạt được, cái có nghĩa lí
  tốn kém nhiều mà chẳng nước non gì!
  Đồng nghĩa: nước mẹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X