• Động từ

  giấu mình vào nơi có vật che khuất để trốn, để được che chở
  nấp sau lưng mẹ
  nấp dưới hầm
  Đồng nghĩa: ẩn, náu, núp, trốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X