• Danh từ

    bình nhỏ có bầu tròn, cổ dài, bằng sành hoặc sứ, dùng để đựng rượu
    nậm rượu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X