• Tính từ

  nặng nề và vất vả quá sức
  công việc nặng nhọc
  bước từng bước nặng nhọc
  Đồng nghĩa: khó nhọc
  Trái nghĩa: nhẹ nhàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X