• Kết từ

  từ dùng để nêu một giả thiết hoặc một điều kiện nhằm nói rõ cái gì sẽ xảy ra hoặc có thể xảy ra
  nếu mưa thì tôi không đi
  nếu chậm là hỏng việc
  Đồng nghĩa: nếu như
  từ thường dùng phối hợp với thì ở vế sau của câu để biểu thị quan hệ tương ứng giữa hai sự việc có thật, có việc này thì mặt khác cũng có việc kia
  nếu việc này bị đổ bể thì tất việc kia cũng không thành
  Đồng nghĩa: nếu như
  từ dùng phối hợp với thì là, thì tức là ở vế sau của câu để biểu thị quan hệ giải thích, một khi có việc này thì có nghĩa là có việc kia
  nếu giờ vẫn chưa thấy nó về, thì là nó ở lại đó
  Đồng nghĩa: giả dụ, nếu như

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X