• Danh từ

  bộ phận vững chắc dựa trên đó các bộ phận khác tồn tại và phát triển
  nền tảng tư tưởng
  nền tảng kinh tế
  Đồng nghĩa: nền móng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X