• Động từ

    (Khẩu ngữ) như nể (ng1; nhưng nghĩa mạnh hơn)
    xin anh nể mặt tôi mà tha lỗi cho cháu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X