• Danh từ

  khí giới hình cái cung, có cán làm tay cầm và có lẫy, căng bật dây để bắn tên
  giương nỏ bắn chim
  Đồng nghĩa:

  Tính từ

  khô đến mức như không còn một chút chất nước nào cả
  củi nỏ dễ cháy

  Phụ từ

  (Phương ngữ) không, chẳng
  nỏ có chi
  "Thương em nỏ biết mần răng, Mười đêm ra đứng trông trăng cả mười." (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X