• Tính từ

  (Khẩu ngữ) lắm lời và lớn tiếng, gây cảm giác khó chịu
  nỏ mồm cãi
  đừng có nỏ mồm!
  Đồng nghĩa: nỏ miệng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X