• Tính từ

  (hình tròn, hình cầu) nằm trong một đa giác hoặc đa diện và tiếp xúc với mọi cạnh hoặc mọi mặt của đa giác hoặc đa diện đó
  hình tròn nội tiếp
  (đa giác, đa diện) có tất cả các đỉnh nằm trên một đường tròn hoặc một mặt cầu
  đa giác nội tiếp trong hình cầu
  (góc hình học) có đỉnh nằm trên một đường tròn và hai cạnh cắt đường tròn đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X