• Động từ

  đưa cho người có trách nhiệm thu giữ
  nộp đơn
  nộp học phí
  nộp thuế
  đem thân đến nộp mạng (b)
  Đồng nghĩa: nạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X