• Động từ

  bằng lòng làm cái việc mà biết rằng người có tình cảm không thể làm
  không nỡ từ chối
  ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên (tng)
  Đồng nghĩa: đang tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X