• Động từ

  khóc nấc lên từng cơn, không thể kìm nén được (thường do quá xúc động)
  khóc nức nở
  "Hỏi sao ra sự lạ lùng, Kiều càng nức nở nói không ra lời." (TKiều)

  Phụ từ

  (Khẩu ngữ) (khen) không ngớt lời
  "Xem thơ nức nở khen thầm, Giá đành tú khẩu, cẩm tâm khác thường!" (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X