• Danh từ

  một trong hai phần bằng nhau của một cái gì
  nửa quả cam
  không nói nửa lời
  "Vầng trăng ai xẻ làm đôi?, Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường." (TKiều)

  Tính từ

  không hoàn toàn, vừa như thế, vừa khác thế
  những nước thuộc địa và nửa thuộc địa
  thực vật nửa kí sinh
  Đồng nghĩa: bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X