• Động từ

  (Khẩu ngữ) buộc phải đem hết sức ra mà làm hoặc chịu đựng một cách vất vả
  nai lưng ra mà trả nợ
  Đồng nghĩa: è cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X