• cảm thấy có những xao động về tình cảm
  buồn nao lòng
  cảm thấy tinh thần, ý chí bắt đầu có sự dao động
  gian khổ không nao

  Đại từ

  (Văn chương) nào
  nơi nao
  biết khi nao gặp lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X