• Danh từ

  bộ phận lớn trong một dòng họ
  ngành trên
  ngành trưởng
  đơn vị phân loại sinh học, dưới giới, trên lớp
  ngành thực vật hạt kín
  lớp thú thuộc ngành động vật có xương sống
  hệ thống cơ quan chuyên môn của nhà nước từ trung ương đến địa phương
  ngành bưu chính viễn thông
  cơ quan liên ngành
  lĩnh vực hoạt động về chuyên môn, khoa học, văn hoá, kinh tế
  ngành công nghiệp
  ngành kinh tế
  ngành dệt may

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X