• Danh từ

  ngày liền ngay sau ngày hôm nay
  hôm nay là thứ hai, ngày mai là thứ ba
  những ngày sắp tới
  hi vọng ở ngày mai
  chuyện hôm nay chớ để ngày mai
  Đồng nghĩa: mai sau, tương lai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X