• Danh từ

  (Từ cũ) phiếu có ghi số tiền, dùng làm căn cứ nhận tiền tại ngân hàng hoặc nhận tiền gửi qua bưu điện.
  phiếu dùng thay thế tiền mặt, có in mệnh giá (thường là lớn) và thời hạn lưu hành
  tờ ngân phiếu có mệnh giá 5 triệu đồng
  thanh toán bằng ngân phiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X