• Danh từ

  (Ít dùng) quỹ tiền của nhà nước hay của một tổ chức, đoàn thể
  ngân quỹ nhà nước
  đầu tư cho ngân quỹ giáo dục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X