• Tính từ

  có khoảng cách rộng dần ra về cả hai bên
  càng xe bò bị ngãng ra
  tỏ ra có ý không tán thành, muốn từ chối không tham dự, hoặc muốn từ bỏ điều đã hứa hẹn trước
  thấy khó khăn nhiều người ngãng ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X