• Danh từ

    ngói có mấu để móc vào mè.
    Đồng nghĩa: ngói móc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X