• Động từ

  (Khẩu ngữ) mất hẳn, hết hẳn đi, không còn thấy một biểu hiện gì nữa
  đèn đóm tắt ngóm
  ngòi pháo bị tịt ngóm
  Đồng nghĩa: ngỏm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X