• Danh từ

  hệ thống những âm, những từ và những quy tắc kết hợp chúng, làm phương tiện để giao tiếp chung trong một cộng đồng
  tiếng Anh là ngôn ngữ chính của người Anh, Mĩ
  ngôn ngữ bất đồng
  Đồng nghĩa: tiếng nói
  hệ thống kí hiệu dùng làm phương tiện để diễn đạt, thông báo
  ngôn ngữ nghệ thuật
  ngôn ngữ hội hoạ
  ngôn ngữ múa
  cách thức, nghệ thuật hay trình độ sử dụng ngôn ngữ có tính chất riêng
  ngôn ngữ thơ
  ngôn ngữ trẻ em

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X