• Danh từ

    tiếng nói con người dùng làm phương tiện giao tiếp; phân biệt với ngôn ngữ hình thức.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X