• Tính từ

    (Ít dùng) như bùi ngùi
    "Tôi ra đứng ở đầu làng, Ngùi trông theo chị khuất ngàn dâu thưa." (NgBính; 11)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X