• Động từ

    ngừa trước, không để cho xảy ra cái xấu, cái không hay (nói khát quát)
    tích cực tiêm phòng để ngăn ngừa dịch bệnh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X