• Động từ

  lờ đi như không biết để bỏ qua
  ngoảnh mặt làm ngơ
  xin ông thương tình mà ngơ đi cho!
  Đồng nghĩa: bơ, lơ, làm lơ, làm ngơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X