• Danh từ

  con người (nói khái quát)
  người ta, ai chẳng có sai lầm
  "Trăm năm trong cõi người ta, Chữ Tài, chữ Mệnh, khéo là ghét nhau." (TKiều)

  Đại từ

  (Khẩu ngữ) từ dùng để chỉ chung những người bất kì, ngoài mình hay ngoài những người đang trong cuộc
  chuyện nhà người ta, liên quan gì đến mình
  làm thế người ta cười cho
  từ dùng để chỉ người nào đó mà không muốn nêu rõ ra (thường hàm ý giễu cợt hay oán trách)
  người ta có coi mình ra cái gì đâu!
  từ dùng để tự xưng trong đối thoại (thường với ý thân mật hay trịch thượng)
  thấy chưa, người ta đã bảo rồi mà!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X