• Động từ

    chuyển từ trạng thái khí hoặc hơi sang trạng thái lỏng
    hơi nước trong khí quyển ngưng tụ lại thành mây

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X