• Danh từ chỉ phương hướng

  đường đi theo một hướng nào đó, phân biệt với những đường đi theo hướng khác
  mỗi người đi một ngả
  âm dương đôi ngả
  Đồng nghĩa: lối, nẻo

  Ngã: Động từ

  chuyển từ vị trí thẳng đứng sang vị trí nghiêng, chếch hay nằm ngang
  ngả người xuống giường
  ngả đầu vào vai bạn
  cây ngả theo chiều gió
  chuyển từ thái độ đứng giữa sang thái độ đứng về một bên nào đó
  ngả theo trào lưu mới
  chuyển sang màu khác, trạng thái, tính chất khác
  mái tóc đã ngả bạc
  trời ngả sang thu
  lấy ra hoặc lấy xuống rồi đặt ngửa ra
  ngả bài
  ngả mâm dọn cơm
  ngả chõng ra ngồi
  làm cho đổ xuống để lấy cây, lấy gỗ, hay giết gia súc để lấy thịt
  ngả cây làm nhà
  ngả lợn ăn mừng
  chết như ngả rạ (tng)
  cày ngả (nói tắt)
  ngả ruộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X