• Danh từ

    dụng cụ để cắt mạch điện tại một điểm, làm cho dòng điện không chạy qua mạch nữa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X