• Tính từ

  chặt chẽ, không một chút sơ hở, lỏng lẻo
  kiểm soát rất ngặt
  cấm ngặt không cho đến
  khó khăn đến mức như không có lối thoát
  tình thế rất ngặt
  muốn đi nhưng ngặt đường sá xa xôi

  Tính từ

  (Khẩu ngữ, Ít dùng) như ngặt nghẽo (nhưng mức độ ít hơn).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X