• Tính từ

    (Khẩu ngữ) rất ngọt, có thể gây khé cổ (thường nói về độ ngọt của đường)
    bát chè ngọt sắc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X